Overzicht wedstrijden per team bij teams

Een team kan bij zijn inschrijfnummer zien tegen welk team gespeeld moet worden. Iedere wedstrijd zal dus 2 keer op de lijst voorkomen. Als gekozen is voor toewijzing van banen worden ook baannummers weergegeven.