Overzicht wedstrijden per deelnemer bij mix per ronde

Een deelnemer kan bij zijn/haar inschrijfnummer zien met en tegen wie gespeeld moet worden. Bij een toernooi bestaande uit doubletten zal iedere wedstrijd dus 4 keer op de lijst voorkomen. Als gekozen is voor toewijzing van banen worden ook baannummers weergegeven.