Overzicht wedstrijden per baan bij mix per ronde

De te spelen wedstrijden worden per baan getoond. Als gekozen is voor toewijzing van banen worden ook baannummers weergegeven. De weergave per baan is compacter dan weergave per deelnemer, maar de deelnemer moet dan wel zijn/haar naam zoeken.