Competitiemenu

Afhankelijk van de situatie zullen alle of een beperkt aantal opties beschikbaar zijn. Bijv: pas na invoer van voldoende deelnemers zijn de opties "Overzicht wedstrijden" en "Competitieschema" beschikbaar.